Öğrenme Güçlüğü (Disleksi)

Öğrenme Güçlüğü; yeterli zekâ, sosyokültürel fırsatlar ve bireye uygulanan eğitime rağmen verimli okuma becerisi kazanmada, aritmetik işlemlerde veya harfler/rakamlarda meydana gelen beklenmedik başarısızlık Öğrenme Güçlüğü olarak tanımlanmaktadır. Öğrenme Güçlüğü bireylere göre farklılık göstermekte; bireyin yapısı, çevresel faktörler, aile desteği, aldığı eğitimin süresi ve etkililiği, bireydeki Öğrenme Güçlüğünün yapısını değiştirmektedir. Tüm bunlara rağmen genel anlamda Öğrenme Güçlüğünün belirtilerini şu şekilde sıralamak mümkündür;

  • Konuşmayı öğrenmede gecikme (Disleksi),
  • Harfleri ve onlara ait olan sesleri yeterince öğrenememe (Disgrafi),
  • Sözlü ve yazılı dili organize edememe(Disleksi),
  • Numaraları ezberlemede sıkıntı yaşama (diskalkuli),
  • Akıcı okumada sıkıntı yaşama (disleksi),
  • Uzun okuma parçalarını takip etme ve anlamada sıkıntı yaşama(disleksi),
  • Yazmada güçlüklerle karşılaşma(Disgrafi),
  • Yabancı bir dil öğrenmede problem yaşama (Disleksi)
  • Matematiksel işlemleri yapmada sıkıntı yaşamadır (Disleksi).

 Öğrenme Güçlüğü öğrenciler bu güçlükleri nedeniyle eğitim hayatına uyum sağlayamamakta, düşük benlik algısı geliştirerek kendilerini arkadaşlarından, okuldan ve en nihayetinde toplumdan soyutlamaktadırlar. Bununla birlikte eğitim öğretim hayatında hiçbir zihinsel problemi olmadığı işitsel ve görsel problem yaşamadığı hâlde okuyamayan bu öğrencilerin sayısı oldukça fazladır. Bireyin sadece kendisi için değil çevresi için de yıkıcı etkisi olan ve sıklıkla rastlanan Öğrenme Güçlüğünü doğru tanımak ve müdahaleleri yerinde yapmak önemlidir.

Çok geç kalınmadan ve zarar verilmeden; Öğrenme Güçlüğü fark edilir edilmez bireyin bir uzmana götürülmesi gerekir. Özel Öğrenme Güçlüğü özel bir uzmanlık gerektirir. 

Rehberlik ve Araştırma Merkezinden Eğitim raporu olan Öğrenme Güçlüğüne sahip  çocuklar, herhangi bir ücret ödenmeden kurumumuzun özel eğitim hizmetlerinden yararlanabilmektedir.   Merkezimizde bu amaçla alanında uzman Özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenlerisınıf öğretmenleri, fizyoterapistler,duyu bütünleme terapistleri ve psiklolojik danışmanlar görev yapmaktadır.