Değerlerimiz - İlkelerimiz

Değerlerimiz - İlkelerimiz

Amacımız özel eğitime veya rehabilitasyona ihtiyacı olan bireylerin, kendilerine özgü farklılıkları dikkate alarak; onlar için en uygun eğitim ve rehabilitasyon programını belirlemek, uygulamak ve bunun için en uygun eğitim ortamını yaratmaktır. Çocuklarımızı ve bütün özel bireylerimizi gelecekte kendilerine yetebilen, güvenen ve kendi gerçek potansiyellerini ortaya çıkarabilmiş bireyler olarak topluma kazandırmaktır.

Özel bireylerimizin;

  • Yaşamın bir parçası olmalarını sağlamak,
  • Fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal, kültürel potansiyellerini ortaya çıkarmak,
  • Kendilerine yetebilen ve kendilerini ifade edebilen bireyler olarak; topluma yararlı çağdaş bilgi ve beceriler kazanmalarını sağlamak,
  • İhmal ve istismar edilmelerini önlemek,
  • Farklılıklarını kabullenerek diğer çocuklarla uyum göstermelerini sağlamak,
  • Gelecekte çalışma hayatında yer almalarına katkıda bulunmak,
  • Sevecen, hoşgörülü, üretken, yaratıcı bireyler olarak yetişmelerini desteklemek,

TEMEL İLKELERİMİZDİR