Hizmetlerimiz

BEDENSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Bedensel yetersizliğe sebep olabilen Serebral Palsi, kas hastalıkları, kısmi felç, güç kaybı, yürüme – ayakta durma problemleri, denge problemlerinde ; alanında uzman fizyoterapistlerce fizyoterapi ve rehabilitasyon seansları uygulanmaktadır. Hareketin desteklenmesi ve geliştirilmesi için egzersiz, duyu bütünleme, uzay terapi, denge ve koordinasyon eğitimi, yürüme eğitimi ve fonksiyonel beceri eğitimi uygulanmaktadır. Bu amaçla özel dizayn edilmiş dört adet fizyoterapi salonunda anna-babanın da katılabileceği-izleyebileceği eğitimler verilmektedir.

OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLER İÇİN DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Farklı düzey ve niteliklerde otizm spektrum bozukluğu olan bireyler için önerilen destek eğitim raporu çerçevesinde, yapılan değerlendirme ve testlerle, ailenin de katılımıyla hazırlanan eğitim programı alanında uzman özel eğitim uzmanı öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, psikolojik danışman / psikolog tarafından bireysel ve grup eğitimleriyle uygulanmaktadır. Her bireyin kendine özgün özellikleri ve yetenekleriyle yeteneklerinin geliştirilmesi , bağımsız ve mutlu bir birey olması için aile ile işbirliği içinde çalışılmaktadır.

ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER İÇİN DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Disleksi (okuma becerilerinde yetersizlik), Disgrafi (yazma becerilerinde yetersizlik) veya Diskalkuli ( matematik becerilerinde yetersizlik) olan çocuklarda, günlük yaşamlarında ihtiyaç duyacakları temel akademik becerileri kazandırmak ve bunları etkin bir şekilde kullanan bağımsız bireyler olmalarını desteklemek amacıyla alanında uzman ve deneyimli özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, psikolojik danışman / psikolog tarafından bireysel ve grup eğitimleriyle uygulanmaktadır.

ZİHİNSEL YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER İÇİN DESTEK EĞİTİM PROGRAMI

Down Sendromu veya Zihinsel yetersizlik gösteren Özel gereksinimli bireylerin bireysel gelişim süreçleri göz önünde bulundurularak dil ve iletişim, öz bakım ve günlük yaşam, bedensel, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda sağlıklı şekilde gelişimlerini desteklemek amacıyla özel donatılmış eğitim ortamları ve sınıflarda, alanında uzman ve deneyimli özel eğitim öğretmenleri, okul öncesi öğretmenleri, psikolojik danışman / psikolog tarafından bireysel ve grup eğitimleriyle uygulanmaktadır.

AİLE EĞİTİMİ VE REHBERLİĞİ

Özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyaç duyan özel bireylere ve ailelerine eğitimin başından itibaren her aşamada danışmanlık, bilgilendirme, rehberlik ve işbirliği uygulanmaktadır. Özel bireyin gelişim ve bağımsızlık ihtiyaçlarını ön planda tutan bir hizmet anlayışı içinde aile eğitimleri, seminerler, aile toplantıları ve rutin bilgilendirmeler yapılarak bireyin gelişimi çok yönlü desteklenmektedir.

DUYU BÜTÜNLEME

Duyu bütünleme, vücudumuzdan ve çevreden alınan duyu bilgisinin alınıp, anlamlandırılıp buna uygun davranışın oluşturulmasıdır. Duyu bütünleme teorisi; çevremizle olan etkileşimimizde vücudumuzu etkili bir şekilde kullanabilmemizi sağlamak için, vücudumuz ve çevremizden gelen duyuları yöneten nörolojik bir süreçtir.

Duyusal entegrasyon bozukluğu; fiziksel gelişim yetersizliğinde, akademik gerilikte, otizm spektrum bozukluğunda, down sendromunda, hiperaktivitede, disleksi-diskalkuli-disgrafide görülebilmektedir. Duyu bütünleme tedavisi bu konuda eğitim almış uzmanlarımızca uygulanmaktadır.